Cała prawda o p. Halinie rakowskiej i jej rządach

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 1 z 5

Max 21-11-14 23:01

.Zapytaj poprzedniczki ile stanowisk pracy stworzyła w Człopie ? 2.Zapytaj poprzedniczki ilu przedsiębiorców pozyskała ? 3.Zapytaj poprzedniczki ile wykupiła "ona", jej rodzina i poplecznicy działek w gminie ? 4.Przez 12- ście lat miodowych i wspaniałych rządów ! 5.Człopianinie ? Adwokacie ! poprzedniczki STOP czekamy na wyczerpujące odpowiedzi STOP poparte szczegółowymi danymi (w tym to jesteś bardzo dobry) STOP wypowiedź popartą szczeóówymi danymu CYTUJE Jak pierwszy pozwolę sobie napisać o nieprawidłowościach, zamieszczając poniżej text z kontroli która została przeprowadzona w już w 2004 roku, od tamtej kontroli staram się śledzić jak działa nasz urząd. Nie będę wklejał całego textu bo nie każdemu chce się czytać 16 stron nieprawidłowości jakie były już 6 lat temu!! mimo to zamieszczam link dla wytrwałych którzy chcą sobie przeczytać i dla tych żeby nie myśleli, że informacje te biorę nie wiadomo z kąd. ( [LINK] ) wystarczy skopiować i wkleić do przeglądarki lub wejść na stronę [LINK] i wpisać "człopa" w miejscu "szukaj" tam macie państwo dużo ciekawych informacji o naszej gminie i wszelkich nieprawidłowościach, które rażą w oczy i powodują, że zaczynam się wstydzić że tacy ludzie nami rządzą.. " Uprzejmie informuję Szanowną Panią Burmistrz, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454), przeprowadziła w okresie od 29.03. do 01.06.2004 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta i Gminy Człopa. Kontrolą objęto lata 2002 i 2003." i dalej.. W toku kontroli stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce w dalszym ciągu występują nieprawidłowości wykazane w protokole poprzedniej kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie, i tak: 1. W okresie badanym organ podatkowy nie przeprowadził u podatników kontroli rzetelności danych, wykazanych w deklaracjach podatku od nieruchomości. 2. Nie przestrzegano obowiązujących przepisów w zakresie zbywania mienia komunalnego. 3. Nie przestrzegano przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.!!! To są największe wałki.. Pierwsza nieprawidłowość: 1) Burmistrz Miasta i Gminy nie ustaliła w formie pisemnej procedur kontroli finansowej, co było niezgodne z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych!! 2) Nie opracowano instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, co było niezgodne z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu terroryzmowi...!! Czyli matactwo x 10 3) W ewidencji analitycznej roku obrotowego 2002 (konto 130) zawyżono wydatki budżetowe o kwotę 38.245,66 zł w stosunku do wykazanych w ewidencji syntetycznej.. 4) Uzyskanych w 2003 r. dochodów w łącznej kwocie 150.200,00 zł nie zaksięgowano po stronie dochodów, lecz ujęto na koncie 224 – „Rozrachunki budżetu” i nie wykazano w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 oraz 24 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik Miasta i Gminy – strony 21-22 protokołu. 5) W latach 2002 – 2003 z budżetu Gminy udzielono trzech dotacji celowych dla Stowarzyszeń (łącznie 13.350,00 zł), pomimo iż Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie trybu postępowania i zasad udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, co było niezgodne z art... 6) Burmistrz Miasta i Gminy oraz pracownicy służb finansowych Urzędu nie złożyli pisemnych przyrzeczeń o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej, wymaganych art. 294 § 2 ustawy z dnia... 7) W latach 2002 – 2004 Burmistrz Miasta i Gminy wydała 8 decyzji w sprawach dotyczących zobowiązań w podatku od nieruchomości swojego małżonka, prowadzącego działalność gospodarczą, co stanowiło naruszenie art. 132 § 2 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta i Gminy – strona 40 protokołu. Fajnie gdyby Pani Burmistrz umorzyła wszystkim mieszkańcom podatki skoro na to stać nasz urząd, bo dlaczego mamy być traktowani gorzej niż jej małżonek?? 8) W latach 2002 – 2003 z rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przelewano na konto budżetu Gminy środki finansowe, które wykorzystano na pokrycie bieżących wydatków budżetowych, czym naruszono art. 1 ust. 1 ustawy z dnia.. Czyli z pieniędzy dla najbiedniejszych w naszej Gminie, pani burmistrz finansuje działania bieżące naszej gminy.. Wiadomym jest, że Człopa zajmuje ostatnie miejsce pod względem osób bezrobotnych, a pani Burmistrz zabiera jeszcze pieniądze dla osób ubogich, potrzebujących tych środków do życia, barbarzyński sposób myślenia!! Egoistyczne podejście, brak mi słów na to... [Sad] I nie jest to nieprawidłowość przypadkowa: świadczy o tym dalszy tekst.. Przekazanych środków nie zwrócono na rachunek ZFŚS, pozostawiając zobowiązania wobec Funduszu w wysokości: - 124.000,00 zł – na dzień 31.12.2002 r., - 60.000,00 zł – na dzień 31.12.2003 r., za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta i Gminy – strona 23 protokołu. To nie jest 200, 300 czy 1000 zł...!! 124 000 + 60 000 = 184 000 zł , tyle zniknęło z pomocy społecznej.. Maciej GOŚĆ Posts:263067 Maciej GOŚĆ -- 16-10-2010 10:01:05 Cytuj Odpowiedz * Poniższy text pochodzi ze strony radia RMF FM: "Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpiecza projekt studium zagospodarowania przestrzennego gminy Człopa w Zachodniopomorskiem. Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Świątkowski, w dokumentach pojawia się nazwisko wiceministra środowiska Macieja Trzeciaka." Według mieszkańców Człopy, wiceminister jeszcze jako Wojewódzki Konserwator Przyrody świadomie zaakceptował wadliwy projekt studium. Dokument miał pozwolić kilku biznesmenom budować na terenie otuliny Drawińskiego Parku Narodowego i w samym parku. (Załom, Golin, Dłusko) Wiceminister jako konserwator przyrody zaakceptował projekt studium. Przeznacza ono bardzo atrakcyjne tereny w otulinie parku narodowego i w samym parku pod zabudowę. Żeby nikt nie mógł zapytać dlaczego hoteli nie można budować dalej od parku, studium gwarantuje gminie ochronę krajobrazu, wód, czy zabytków. Takie rozwiązanie w piśmie sugeruje urzędnikom z Człopy sam Maciej Trzeciak. Problem w tym, że w rzeczywistości na terenie gminy nie ma żadnej ochrony wód, ani krajobrazu, nie mówiąc o zabytkach. Nic dodać nic ująć!! Poddajcie to sami analizie.. reszta na stronie: [LINK] ja! GOŚĆ Posts:263067 ja! GOŚĆ -- 17-10-2010 19:30:25 Cytuj Odpowiedz * To program z 2006 roku obecnie panującej: R - dalszy rozwój przedsiębiorczości - rozwój oświaty - nauka języków obcych - rozwój kultury w mieście i wsi - dostęp do internety na wsi! - rozwój budownictwa mieszkaniowego - poprawa warunków na wsi i dróg - rozwój turystyki... sami oceńcie. CYTUJE Wnioski z kontroli dotyczą byłej Pani BURMISTRZ , a nie Kmiecia. Proszę porównać co było , a co jest.

Odpowiedz Cytuj
Ale 21-11-14 23:50

Ale z lamusa wyjąłeś protokoły z kontroli które były już kilkanaście lat temu publikowane. spóźniony jesteś o kilkanaście lat ,że nie napisze opóźniony w .... Halina znakomicie wykonała swoje zdanie. jest zdolna bystrzacha bo biorąc pod uwagę,że bez żadnego przygotowania podjęła się tej funkcji [wiesz jak to było i w którym miejscu ją namawiano do tej pracy?] . nie mając zielonego pojęcia prowadziła urząd i z perspektywy trzeba powiedzieć że popełniła bardzo mało błędów będąc surową w tych urzędniczych tematach.niestety przygotowanie nauczycielskie nie dawało jej rozeznania administracyjnego a przy tak zmieniających się przepisach zasadach gry to wywiązała się z tego znakomicie i w sumie miała mało wpadek. jak na jej tak długą kadencje to i tak mało lub może wcale nie miała boków które max sugerujesz.jak na dziewczynę bez przygotowania to należy ją tylko podziwiać . ale co tam ona dzisiaj mamy inne czasy inne problemy i popatrzmy jakie długi narobił aktualny i jak potrafił tak robić by nic nie .... .

Odpowiedz Cytuj
Obiektywny 22-11-14 10:11

Max albo Pani J.K. albo Pierwsza Dama Urzędu co nas obchodzą rządy Rakowskiej to jest historia i prehistoria. Była kiepska i mial zastąpić ją rzekomo lepszy. Teraz okazuje się ze były Ormo a obecny pożal się Boże Burmistrz ciągnie gminę na dno. Narobić długu na ponad dwie bańki to trzeba być mistrzem. 2011 rok - NA KONIEC KOKU Dług ponad1 537 000,00 zl 2014 rok - jeszcze nie ma konca roku a mówimy o długu ok. 2 100 000, Jeszcze nie uwzglednili wydatków na Waldka bo do końca roku zrobi parę parkingów w Czlopie a miasto weźmie na to kredyt. Drogi burmistrzu to jest skandal i znowu będziesz się tłumaczył przed prokuratorem. Jak to jest ze mąż kobiety która zarządza budżetem Gminy wykonuje wszybkie prace w mieście. Jedno określenie dla twojego działania - organizacja przestępczą, mafia. Drogi maxie nie pisz o Rakowskiej bo ona nas nie interesuje, interesuje nas rżący Ormo Zdzisława i to jak zadłużył gminę. Mieszkańcy czy chcecie by Gmina zarządzał były funkcjonariusz Ormo. Skandal !!!

Odpowiedz Cytuj
Max 22-11-14 10:28

Skoro nie chcesz HALINY nie głosuj na Bekkera który zrobi ją zastępcą czyli stanowisko którego nigdy u nas nie było

Odpowiedz Cytuj
Zawiedziony 22-11-14 14:37

Głosowałem w poprzednich wyborach na Kmiecia a on zdradził i oszukał wszystkich mieszkańców. ZATRUDNIŁ NOWICKIEGO, POPIERAŁ BARDZO MOCNO GUTOWSKIEGO W WALCE O STOŁEK W KOMUNALCE a podczas wyborów mieszał ich z błotem a w drugiej turze byli jego kumplami i sie palaczyli Oszukał wszystkich mieszkańców. Kłamie, oszukuje . Przetargi w urzedzie wygrywa jedna firma WALDEK, nie jest to normalne a co najmniej dziwne. Stworzyli z miasta prywatny folwark w którym trwonią nasze pieniadze. Oj nieladnie mam nadzieje ze teraz przegra. Mamy dość twoich przekrętów. I jeszczę dług miasta ponad 2 miliony. Może te pieniądze są na konie pana W.

Odpowiedz Cytuj
... 22-11-14 14:49

A część u burmistrza gdyż na pewno dzielili się kasą.

Odpowiedz Cytuj
Dragi 23-11-14 9:34

Czytając pani HALINO twoje PODZIĘKOWANIA WYBORCOM bardzo mocno wzruszyły mnie, widać iż jesteś KOBIETĄ z klasą . Odniosłaś się do słów DEMOKRACJI oraz ,że trzeba umieć przegrywać i wygrywać .

Odpowiedz Cytuj
W3nTss 23-11-14 12:13

A Kmiec miał kontrol z RIO. Jeszcze nie W protokole z RIO będzie miał defraudacja mienia państwowego za przetargi których nie było. Ciekawe jak i na jakiej podstawie wypłacił Rogali pieniądze za remont bloku. A przetargu nie było. Co ty mi k... wyjeżdżasz z protokołem z niewiadomo kiedy. W wolnej chwili napisze doniesienie do : -RIO -ABW -CBS -NIK -Wojewody Wkleję protokoły zamieszczone w internecie i zobaczymy max jak je skomentujesz. W TYCH PROTOKOŁACH HALINY W PORÓWNANIU DO TEGO CO ROBI KMIEC TO MAŁE PIWO. KU... pomyśl co piszesz i kogo bronisz.

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://czlopa.istrefa.com

istrefa gmina Człopa | istrefa powiat wałecki | istrefa zachodniopomorskie | istrefa Polska

Człopa - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 78-630


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem