Cała prawda o burmistrzu - jak zadłużył gminę

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Strona 2 z 6

Gość 21-11-14 13:54

Kwota zadłużenia podana w pierwszym wpisie jest zadłużenie zrobione przez Rakowską i Bekkera przez 12 lat ich rządów !!! zrobione były fontanny , promenada z łapkami i kamieniem , oraz hala sportowa i to są te fundusze unijne i długi jakie zostały po dawnej ekipie . Dziś przypisują to Burmistrzowi Kmieciowi , aby odwrócić uwagę wszystkich wyborców i namieszać w głowach ludziom . Celowa robota !!! Wprowadzić chaos !!! Nie dajcie się wrobić w te intrygi to jest celowe !

Odpowiedz Cytuj
... 21-11-14 14:31

Czy pisanie w kółko, że w Człopie powstała TYLKO i WYŁąCZNIE fontanna i promenada ma jakiś sens? Przecież wiadomo, że to nieprawda.?

Odpowiedz Cytuj
Obiektywny 21-11-14 14:51

Autor 21-11-2014 12:54:48 Kwota zadłużenia podana w pierwszym wpisie jest zadłużenie zrobione przez Rakowską i Bekkera przez 12 lat ich rządów !!! zrobione były fontanny , promenada z łapkami i kamieniem , oraz hala sportowa i to są te fundusze unijne i długi jakie zostały po dawnej ekipie . Dziś przypisują to Burmistrzowi Kmieciowi , aby odwrócić uwagę wszystkich wyborców i namieszać w głowach ludziom . Celowa robota !!! Wprowadzić chaos !!! Nie dajcie się wrobić w te intrygi to jest celowe !
Halyna musiała wyprostować długi swojego poprzednika i jednocześnie inwestować. Osobiście jej nie lubię ale promenada była i jest potrzeba. Zagospodarowanie terenu przed ośrodkiem zdrowia mogło inaczej wygladać. CO KMIEĆ ZROBIŁ PRZEZ 4 LATA. DOKOŃCZYŁ KANALIZĘ NA KTÓRĄ KASĘ Z UNI ZAŁATWIŁA HALYNA. SKORO JEST TAKIM SUPER BURMISTRZEM TO DLACZEGO NIC NIE POTRAFI ZROBIĆ W KWESTII POZYSKANIA ŚRODKÓW. JAKO DOBRY BURMISTRZ NIE INWESTUJĄCY W GMINĘ POWINIEN OBNIŻYĆ KWOTĘ DŁUGU PUBLICZNEGO, A TYM SAMYM ON ROŚNIE. KAŻDA INWESTYCJA W GMINIE Z TEGO CO TERA POCZYTAŁEM NA [LINK] WYMAGAŁA UDZIAŁU OKREŚLONEJ KWOTY ZE STRONY GMINY A 95% ŚRODKÓW BYŁO POZYSKIWANE. KMIEĆ NIE WIE JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ BO W ORMO TEGO NIE UCZYLI. POZAKŁADAŁ W CZŁOPIE KAMERY NA KAŻDYM ROGU I MAMY MIASTO POLICYJNE. JAKI MA PLAN NA RATOWANIE BUDŻETU : PODNIESIE KOSZT WODY I ŚCIEKÓW. NIKT TEGO NIE WIDZI ŻE WODA ZA JEGO KADENCJI Z 2 ZŁ PODSKOCZYŁA NA 4 ZŁ I TYM SAMYM KANALIZA. TERAZ CHYBA BĘDZIE TANIEJ WYKOPAĆ NA OSIEDLACH STUDNIE GŁĘBINOWE. NA CO TEŻ POSZŁY PIENIĄDZE NA PARKING JAKI ROBIŁ PAN WALDEMAR W., INWESTYCJA BEZ PRZETARGU ZA 60 TYS ZŁ. CIEKAWY GDZIE POWSTANIE NASTĘPNY - CZŁOPA MIASTO PARKINGÓW A WY SIĘ CZEPIACIE PROMENADY Ktoś pisał o kaplicy, masakra projektu pani Haliny SZ. NA KONIEC NIE INWESTUJESZ W GMINĘ, UWAŻASZ SIĘ ZA SUPER GOSPODARZA TO DLACZEGO ROŚNIE ZADŁUŻENIE W NASZYM MIEŚCIE. 0,00 POZYSKANYCH ŚRODKÓW UNIJNYCH TAKIEGO MAMY BURMISTRZA, ROZWALIĆ MIEJSKĄ KASĘ, POSIEDZIEĆ DO EMERYTURY I NIECH NASTĘPNY SIĘ MARTWI BO JA SIĘ OBŁOWIŁEM -TAKA JEST JEGO STRATEGIA DZIAŁANIA Dług w 2011 roku - pona 1.500.000,00 zł Dług w 2014 roku - 2.100.000,00 Już głupot nie gadajcie Rakowska tego długu nie narobiła

Odpowiedz Cytuj
KOLEGA 21-11-14 15:01

Autor 21-11-2014 11:48:23 Co ma burmistrz do tego. O wydatkach decyduje rada a burmistrz wykonuje wydyskutowane o jej ee co ja pisze wykonuje na co radni poniosą rączki.A jak się ma większość i nie robi się oszczędności w sytuacji kryzysu poprzez zmniejszenie diet i poborów tak jak w Tucznie gdzie dwa razy zmniejszono diety radnym a tu jeszcze płaci się za nieobecność to jest blisko 20000tyś. zł. i co wy chcecie w takiej rozrzutności.To rade trzeba też rozliczyć z takich decyzji.Być może radni nie zdają sobie sprawy , że za ich decyzje zapłacimy my albo dla dobra płynącej kasy z diet oraz z zatrudnienia podnosili koalicjanci ręce. Obyśmy nie popłynęli bo woda jest wartka i tym samym zimna .
To burmistrz spotyka się z Waldemarem W. Waldek ile chcesz za to a on jak wolny elektron wywala kosmiczne kwoty. Burmistrz na To - zrobi się Tak wydaję kasę na prawo i lewo. A rada to jedo ludzie co on powie to świete. Jak mu się ktoś sprzeciwi ma prze... Niedawny przydład : dyrektor hali w Człopie. Panie Kmieć dostaniesz odemnie ale chyba Krzyż na drogę a nie na karcie. MŚCIWY FACET KTÓRY ROZWALA KASĘ GMINY

Odpowiedz Cytuj
Bolek 21-11-14 16:25

Jak to rada nic nie miała do powiedzenia.To po co nam tacy radni do brania pieniędzy tylko.Co to jest to wygląda na mobing. Jak można tak podporządkować się jednosce.Przecież radny jest nie do ruszenia i to oni decydują o strategii gminy. Kogo my wybieramy to oni rozliczają burmistrza i nim kierują a nie odwrotnie.

Odpowiedz Cytuj
Zainteresowana 21-11-14 18:31

6-10-2010 09:52:01 Cytuj Odpowiedz * Jak pierwszy pozwolę sobie napisać o nieprawidłowościach, zamieszczając poniżej text z kontroli która została przeprowadzona w już w 2004 roku, od tamtej kontroli staram się śledzić jak działa nasz urząd. Nie będę wklejał całego textu bo nie każdemu chce się czytać 16 stron nieprawidłowości jakie były już 6 lat temu!! mimo to zamieszczam link dla wytrwałych którzy chcą sobie przeczytać i dla tych żeby nie myśleli, że informacje te biorę nie wiadomo z kąd. ( [LINK] ) wystarczy skopiować i wkleić do przeglądarki lub wejść na stronę [LINK] i wpisać "człopa" w miejscu "szukaj" tam macie państwo dużo ciekawych informacji o naszej gminie i wszelkich nieprawidłowościach, które rażą w oczy i powodują, że zaczynam się wstydzić że tacy ludzie nami rządzą.. " Uprzejmie informuję Szanowną Panią Burmistrz, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454), przeprowadziła w okresie od 29.03. do 01.06.2004 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta i Gminy Człopa. Kontrolą objęto lata 2002 i 2003." i dalej.. W toku kontroli stwierdzono, że w kontrolowanej jednostce w dalszym ciągu występują nieprawidłowości wykazane w protokole poprzedniej kontroli kompleksowej, przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie, i tak: 1. W okresie badanym organ podatkowy nie przeprowadził u podatników kontroli rzetelności danych, wykazanych w deklaracjach podatku od nieruchomości. 2. Nie przestrzegano obowiązujących przepisów w zakresie zbywania mienia komunalnego. 3. Nie przestrzegano przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.!!! To są największe wałki.. Pierwsza nieprawidłowość: 1) Burmistrz Miasta i Gminy nie ustaliła w formie pisemnej procedur kontroli finansowej, co było niezgodne z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych!! 2) Nie opracowano instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, co było niezgodne z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu terroryzmowi...!! Czyli matactwo x 10 3) W ewidencji analitycznej roku obrotowego 2002 (konto 130) zawyżono wydatki budżetowe o kwotę 38.245,66 zł w stosunku do wykazanych w ewidencji syntetycznej.. 4) Uzyskanych w 2003 r. dochodów w łącznej kwocie 150.200,00 zł nie zaksięgowano po stronie dochodów, lecz ujęto na koncie 224 – „Rozrachunki budżetu” i nie wykazano w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 oraz 24 cyt. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za co odpowiedzialność ponosi Skarbnik Miasta i Gminy – strony 21-22 protokołu. 5) W latach 2002 – 2003 z budżetu Gminy udzielono trzech dotacji celowych dla Stowarzyszeń (łącznie 13.350,00 zł), pomimo iż Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie trybu postępowania i zasad udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, co było niezgodne z art... 6) Burmistrz Miasta i Gminy oraz pracownicy służb finansowych Urzędu nie złożyli pisemnych przyrzeczeń o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej, wymaganych art. 294 § 2 ustawy z dnia... 7) W latach 2002 – 2004 Burmistrz Miasta i Gminy wydała 8 decyzji w sprawach dotyczących zobowiązań w podatku od nieruchomości swojego małżonka, prowadzącego działalność gospodarczą, co stanowiło naruszenie art. 132 § 2 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta i Gminy – strona 40 protokołu. Fajnie gdyby Pani Burmistrz umorzyła wszystkim mieszkańcom podatki skoro na to stać nasz urząd, bo dlaczego mamy być traktowani gorzej niż jej małżonek?? 8) W latach 2002 – 2003 z rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przelewano na konto budżetu Gminy środki finansowe, które wykorzystano na pokrycie bieżących wydatków budżetowych, czym naruszono art. 1 ust. 1 ustawy z dnia.. Czyli z pieniędzy dla najbiedniejszych w naszej Gminie, pani burmistrz finansuje działania bieżące naszej gminy.. Wiadomym jest, że Człopa zajmuje ostatnie miejsce pod względem osób bezrobotnych, a pani Burmistrz zabiera jeszcze pieniądze dla osób ubogich, potrzebujących tych środków do życia, barbarzyński sposób myślenia!! Egoistyczne podejście, brak mi słów na to... [Sad] I nie jest to nieprawidłowość przypadkowa: świadczy o tym dalszy tekst.. Przekazanych środków nie zwrócono na rachunek ZFŚS, pozostawiając zobowiązania wobec Funduszu w wysokości: - 124.000,00 zł – na dzień 31.12.2002 r., - 60.000,00 zł – na dzień 31.12.2003 r., za co odpowiedzialność ponosi Burmistrz Miasta i Gminy – strona 23 protokołu. To nie jest 200, 300 czy 1000 zł...!! 124 000 + 60 000 = 184 000 zł , tyle zniknęło z pomocy społecznej.. Maciej GOŚĆ Posts:263067 Maciej GOŚĆ -- 16-10-2010 10:01:05 Cytuj Odpowiedz * Poniższy text pochodzi ze strony radia RMF FM: "Centralne Biuro Antykorupcyjne zabezpiecza projekt studium zagospodarowania przestrzennego gminy Człopa w Zachodniopomorskiem. Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Świątkowski, w dokumentach pojawia się nazwisko wiceministra środowiska Macieja Trzeciaka." Według mieszkańców Człopy, wiceminister jeszcze jako Wojewódzki Konserwator Przyrody świadomie zaakceptował wadliwy projekt studium. Dokument miał pozwolić kilku biznesmenom budować na terenie otuliny Drawińskiego Parku Narodowego i w samym parku. (Załom, Golin, Dłusko) Wiceminister jako konserwator przyrody zaakceptował projekt studium. Przeznacza ono bardzo atrakcyjne tereny w otulinie parku narodowego i w samym parku pod zabudowę. Żeby nikt nie mógł zapytać dlaczego hoteli nie można budować dalej od parku, studium gwarantuje gminie ochronę krajobrazu, wód, czy zabytków. Takie rozwiązanie w piśmie sugeruje urzędnikom z Człopy sam Maciej Trzeciak. Problem w tym, że w rzeczywistości na terenie gminy nie ma żadnej ochrony wód, ani krajobrazu, nie mówiąc o zabytkach. Nic dodać nic ująć!! Poddajcie to sami analizie.. reszta na stronie: [LINK] ja! GOŚĆ Posts:263067 ja! GOŚĆ -- 17-10-2010 19:30:25 Cytuj Odpowiedz * To program z 2006 roku obecnie panującej: R - dalszy rozwój przedsiębiorczości - rozwój oświaty - nauka języków obcych - rozwój kultury w mieście i wsi - dostęp do internety na wsi! - rozwój budownictwa mieszkaniowego - poprawa warunków na wsi i dróg - rozwój turystyki... sami oceńcie.

Odpowiedz Cytuj
Ala 21-11-14 19:46

Patrz zainteresowana jakie sprawy ma burmistrz.Dziwne by po takiej kontroli został jeszcze na stanowisku.Tyle nieprawidłowości u burmistrz odkrył Szczecin i popatrz nic jakby się nie stało.I drugi problem otuliny.To faktycznie domków tyle powstało to aż strach i jak ten tłum ludzi tratuje tą przyrodę. Zapewne masz i na myśli leśnika, który pod Golinem pobudował się otulony otuliną.Patrz też dostał zgodę od burmistrza.Poczekamy zatem na drugą turę bo tak nie może nadal być.

Odpowiedz Cytuj
ULMER 21-11-14 19:51

Autor 21-11-2014 00:21:31 Po Wyborach, Mamy za sobą pierwszą turę wyborów i wynik jest zatrważający. Kochani nasze miasto NIE POTRZEBUJE TAKIEGO BURMISTRZA JAK PAN OBECNIE NAM PANUJĄCY Z. KMIEĆ NASZE MIASTO TONIE, W DŁUGACH Wysokość długu publicznego w 2011 roku: 1.537.000,00 zł Wysokość długu publicznego w 2014 roku: 2.100.000,00 zł MAMY BURMISTRZA KTÓRY WYDAJE PIENIĄDZE NA PRAWO I LEWO, NIE UMIE POZYSKAĆ ANI ZLOTÓWKI INWESTYCJE WYKONANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH = 0,00 ZŁ TO CO ZROBIŁA HALYNA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I NA TYM SIĘ SKOŃCZYŁO NIE UMIEMY PANIE BURMISTRZU CHYBA POZYSKAĆ PIENIĘDZY BURMISTRZ ZADŁUŻA MIASTO I WSZYSCY MUSZĄ O TYM WIEDZIEĆ, NIE WIE CO ROBIĆ BO NIKT NIM NIE KIERUJE JAK W ORMO [LINK], TAM WSZYSTKO MACIE, CO ZROBIŁ, ILE ŚRODKÓW POZYSKAŁ Nie wiem czym was omamił że oddaliście na niego głosy. Nie podchodźcie do tego co wam napiszę zbyt emocjonalnie. Niech każdy z Was dokładnie przemyśli poniższe słowa i się dobrze zastanowi zanim odda kolejny głos Na Obecnego Burmistrza bo jest jeszcze czas aby coś zmienić w naszym mieście zaczynając od władzy. Przy poprzednich wyborach chcieliśmy końca prywaty, mamy jeszcze większą niż była. Wystarczy spojrzeć na to kto wykonuje wszelkie prace w mieście, MĄŻ PANI GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ Z URZĘDU NIEJAKI PAN WALDEMAR W. Ciekawe ja to jest że wygrywa wszystkie przetargi w gminie, troszkę to dziwne nie uważacie. Nie ma firm konkurencyjnych która jest w stanie zrobić te same prace za niższą cenę. Są i to wiele. SAME UKŁADY I UKŁADZIKI I DZIWNE ZAGRYWKI. PAN BOGDAN N. UKAZAŁ WIELE PRZEWAŁÓW NASZEGO BURMISTRZA, I MAJĄ ONE SWOJE PRZEŁOŻENIE W PRAWDZIE BO PROKURATOR BY SIĘ NIMI NIE ZAJMOWAŁ JAKBY TO BYŁY TYLKO KŁAMSTWA. SAMA LEWIZNA PANIE BURMISTRZU KTÓRĄ KTOŚ BĘDZIE MUSIAL PO PANU POSPRZĄTAĆ. OBIECAŁ WIELE, NIE DOTRZYMAŁ SŁOWA. OOBIECAŁ NOWE MIEJSCA PRACY, A JEST TAK JAK BYŁO, NUDA I BEZROBOCIE. 4 LATA KADENCJI, DOKOŃCZYŁ, TO CO ZACZĘŁA JEGO POPRZEDNICZKA A SAM NIE ZROBIŁ NIC. NIE NIE NIE DLA OBECNEGO BURMISTRZA Co zrobił przez 4 lata, szczyt jego możliwości to murek wzdłuż kościoła, pożal się Boże Kaplica która pomieści tyle LUDZI CO ZAHRYSTIA W KOŚCIELE, BEZ OGRZEWANIA, W KTÓREJ NAWET NIE BĘDZIE ŁAWEK oraz pseudo budynek mieszkalny z wypaczonymi podłogami. Tyle zrobił burmistrz I TO WSZYSTKO W KREDYCIE KTÓRY MY BĘDZIEMY MIELI SPŁACALI - NA PEWNO DOKUPI FOTORADARÓW Panie Burmistrzu My nie potrzebujemy kolejnego parkingu wybudowanego przez Pana Waldemara TYLKO PRACY I JAKIŚ ROZIĄZAŃ W GMINIE. Nie masz na to pomysłu to : ŻEGNAMY Co zrobił ? Podsumowując: ZADŁUŻYŁ GMINĘ i nabił kieszenie SWOJE I Pana Waldemara W. CO ZROBIŁ DLA MIESZKAŃCÓW, MÓWIĄC NIEGRZECZNIE : ZROBIŁ ICH WSZYTSKICH W H………. I MYŚLI ŻE NASTĘPNE CZTERY LATA TEŻ BĘDZIE ICH ROBIŁ TRZYAMY KCIUKI ZA PANA PANIE JURKU A KMIECIOWI DZIĘKUJEMY ŻEROWANIA NA NAS, NA MIESZKAŃCACH CZŁOPIANIN !!! - obudź się z letargu i przejrzyj na oczy !!! To co zrobił Burmistrz Zdzisław Kmieć jest widoczne gołym okiem i nie do podważenia. Piszesz to co chcesz słyszeć i nie rób ludziom wody z mózgu. Twoja zajadłość świadczy tylko o niewiedzy i braku obiektywizmu. W odróżnieniu od poprzedniczki to zrobił dużo więcej przez 4 - lata NIŻ POPRZEDNICZKA PRZEZ 12 - LAT !!! TAK PRZEZ 12 -LAT !!!

Odpowiedz Cytuj
ULMER 21-11-14 20:20

Człopianin ? 1.Zapytaj poprzedniczki ile stanowisk pracy stworzyła w Człopie ? 2.Zapytaj poprzedniczki ilu przedsiębiorców pozyskała ? 3.Zapytaj poprzedniczki ile wykupiła "ona", jej rodzina i poplecznicy działek w gminie ? 4.Przez 12- ście lat miodowych i wspaniałych rządów ! 5.Człopianinie ? Adwokacie ! poprzedniczki STOP czekamy na wyczerpujące odpowiedzi STOP poparte szczegółowymi danymi (w tym to jesteś bardzo dobry) STOP wypowiedź popartą szczeóówymi danymu

Odpowiedz Cytuj
Zainteresowana 21-11-14 20:34

Wnioski z kontroli dotyczą byłej Pani BURMISTRZ , a nie Kmiecia. Proszę porównać co było , a co jest.

Odpowiedz CytujWróć do tematów

Adres tej witryny: https://czlopa.istrefa.com

istrefa gmina Człopa | istrefa powiat wałecki | istrefa zachodniopomorskie | istrefa Polska

Człopa - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 78-630


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem